Włącz ciemny motyw, który jest przyjemnieszy dla oczu podczas nocy.

Włącz jasny motyw, który jest przyjemniejszy dla oczu podczas dnia.

Włącz ciemny motyw, który jest przyjemnieszy dla oczu podczas nocy.

Włącz jasny motyw, który jest przyjemniejszy dla oczu podczas dnia.

Lęk jest czymś zupełnie naturalnym, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Każdy z nas się czegoś obawia i nie jest to powodem do wstydu.  Niejednokrotnie spotkamy się z sytuacją, gdzie dziecko nie będzie chciało rozmawiać z nami na dany temat. Nie możemy go wtedy zmuszać ani pokazywać niezadowolenia.

Problemem stają się sytuacje, w których strach dziecka jest nie do opanowania, utrudnia on codzienne funkcjonowanie bądź jest spowodowany niestwarzającymi zagrożenia sytuacjami. Mówimy wtedy, że są to zaburzenia lękowe.

Czym jest lęk i zaburzenia lękowe?

Lęk jest naturalnym stanem psychicznym, w którym osoba odczuwa poczucie zagrożenia, zarówno na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Pojawienie się lęków jest indywidualną kwestią każdego z nas, ponieważ inaczej reagujemy na otoczenie. Często lęk wynika z obawy lub strachu przed nową sytuacją. W przypadku dzieci może być to rozpoczęcie przygody z przedszkolem, szkołą, przeprowadzką czy koszmarem.

O zaburzeniach lękowych mówimy w sytuacji, gdy:

 • lęk zakłóca codzienne funkcjonowanie dziecka (np.: nie chce zostać samo w pokoju, boi się pójść do toalety);
 • pojawiają się objawy somatyczne (np.: przyspieszone bicie serca, pocenie się, zawroty głowy, duszności, bladość skóry);
 • lęk jest zdecydowanie bardziej nasilony niż sytuacja tego wymaga;
 • dziecko odczuwa lęk jeszcze długo po bodźcu, który go wywołało. 

Zaburzenia lękowe są jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych towarzyszących dzieciom. Badania wskazują, że blisko 20% dzieci w przedziale wiekowym 9-17 lat jest diagnozowane w kierunku tychże zaburzeń.

Zaburzenia lękowe u dzieci - rodzaje

Lęk separacyjny (SAD)

 •  dziecko odczuwa nadmierny lęk na samą myśl przed rozłąką ze swoim opiekunem;
 • w momencie rozstania reaguje opornie, płacze bądź pojawiają się objawy somatyczne (np.: gorączka, wymioty) by tylko pozostać razem;
 •  dziecko nie chce wychodzić samo bez opiekuna (do szkoły, na podwórko);
 •  nie chce spać w swoim łóżku, domaga się spania z opiekunem by być blisko;
 •  notorycznie martwi się o bezpieczeństwo swoje i opiekuna, o to czy coś mu się nie stanie (mogą temu towarzyszyć powtarzające się koszmary);
 •  dotyka około 4% dzieci i nastolatków, częściej dziewczęta;

Lęk uogólniony (GAD)

 • dziecko nadmiernie i bezpodstawnie zamartwia się tym co będzie („a co gdy…) i dopuszcza do siebie tylko te negatywne scenariusze;
 • oczekuje wsparcia i uspokojenia go przez inne osoby, ale nie potrafi tego osiągnąć i się uspokoić;
 • odczuwa lęk o niemalże stałym nasileniu, przez co jest nerwowy i rozdrażniony;
 • dziecko ma problemy z koncentracją, problemy ze snem i zwiększone napięcie mięśniowe przez co szybko się męczy;
 • GAD obserwuje się u około 3-5% dzieci i młodzieży;

Zespół lęku napadowego (zaburzenia paniczne)

 • nawracające napady paniki, którym towarzyszy silny lęk i objawy somatyczne o dużym nasileniu takie jak: duszności, szybkie bicie serca, zawroty głowy;
 • w trakcie ataku dziecko nie ma nad sobą kontroli, przeraża go to co się dzieje, boi się, że zaraz umrze co tylko potęguje strach;
 • panika może powstać „znikąd” lub może być wywołana przez konkretny bodziec, którego dziecko się obawia;
 •  mogą towarzyszyć zaburzenia paniczne z agorafobią;
 • zaburzenia te dotykają blisko 5% dzieci i nastolatków, często nasilają się w okresie dojrzewania.

Fobie specyficzne

 • obawa skupia się wokół konkretnej sytuacji, przedmiotu lub postaci i może dotyczyć dosłownie wszystkiego;
 • gdy dziecko doświadcza lub spodziewa się kontaktu z daną sytuacją/rzeczą/osobą odczuwa nadmierny strach, a czasem nawet panikę;
 • aby mówić o fobiach u dzieci, lęk musi być obecny przez minimum 6. miesięcy (wcześniej może być to lęk przemijający);
 • o fobiach mówimy także, gdy strach nie jest zgodny z fazą rozwojową dziecka (np.: strach przed ciemnością u 12latka);
 • fobie specyficzne występują u około 2.5-9% dzieci i młodzieży.

Zespół lęku społecznego (fobia społeczna)

 • do 3. roku życia jest naturalną i prawidłową oznaką rozwoju dziecka;
 • dziecko przeżywa nadmierny lęk przed przebywaniem w otoczeniu pełnym nieznanych mu osób (może to być także nauczyciel czy sprzedawca);
 • gdy przebywa w takim miejscu skupia się na tym by zachowywać się poprawnie, ponieważ obawia się tego co inni o nim powiedzą – obawia się ośmieszenia;
 • dziecko nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z nieznanymi rozmówcami, pozostaje na uboczu;
 • pojawiają się somatyczne objawy, np.: czerwienienie się, skubanie paznokci, drżenie rąk;
 • dziecko obawia się chodzenia do przedszkola, szkoły lub całkowicie wychodzenia z domu;
 • spotykany u około 1% dzieci i młodzieży.

Rozpoznanie i leczenie zaburzeń lękowych

Rozpoznanie wszelkich zaburzeń lękowych odbywa się u psychologa bądź psychiatry dziecięcego po wnikliwie przeprowadzonym wywiadzie z dzieckiem i jego opiekunami. Muszą oni wykluczyć zaburzenia somatyczne i psychiczne (zaburzenia depresyjne, psychotyczne, ADHD, zespół stresu pourazowego itp.). 

Aby pomóc dziecku cierpiącemu na różne fobie należy zaangażować do współpracy każdego z kim ma do czynienia dziecko. Do podstawowych sposobów leczenia zaburzeń lękowych (zanim dojdzie do farmakoterapii) zalicza się:

 • psychoedukacja, zarówno dziecka jak i jego opiekunów (zapewnienie im wiedzy dotyczącej przyczyn, objawów, leczenia i sposobu reagowania na dane sytuacje);
 • psychoterapia poznawczo-behawioralna, a także psychoterapia indywidualna i terapia rodzinna;
 • przy fobii społecznej zalecana jest terapia grupowa;
 • ćwiczenia oddechowe i różnego rodzaju metody relaksacyjne;
 • treningi asertywności i umiejętności społecznych.

A na koniec…

Dzieci są bardzo podatne na lęki, wystarczy straszna opowieść lub obejrzenie strasznego filmu. A co za tym idzie zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży są często spotykane. Jednakże pamiętajmy, że większość przypadków można wyleczyć, gdy odpowiednio szybko zareagujemy i wdrożymy odpowiednie leczenie. 

Szczerze zachęcam was do dyskusji i dzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej, a także do udostępniania postu w celu edukacji większej części społeczeństwa.
#wykapananiania

Udostępnij!

Zamknij